Kaplanturbin


Kaplanturbiner började tillverkas omkring 1920 på licens från Viktor Kaplan av Karlstad Mekaniska Werkstads filial i Kristinehamn, "Verkstaden, Kristinehamn". KMW hade som ett av de första företagen i världen fått licens på Kaplans turbiner och vidareutvecklade hans konstruktioner med bl a den nämnda reglermekanismen. Nohab i Trollhättan tillverkade Kaplanturbiner fr o m 1930-talet då Kaplans licens gått ut. Något senare togs tillverkningen även upp av Finnshyttans Bruk utanför Filipstad.

Skulle tro att turbinen suttit i något av kraftverken i Skellefteälven (Skellefte Kraft AB) och att den av någon anledning blivit utbytt, kanske till följd av slitage i reglermekanismen, oljeläckage eller kavitationsskador. Kaplanturbinerna är liksom propellrar mycket känsliga för kavitation eftersom de i regel har mycket höga specifika varvtal.

Turbinen på bilderna nedan är sannolikt tillverkad av Nohab i Trollhättan eftersom det sticker upp en grov reglerstång ur navet. Nohab fick inte använda den reglermekanism av hydraultyp som utvecklats av KMW och som var placerad inne i navet. Nohab satte istället en hydraulcylinder en bit upp på turbinaxeln och förde ner skovelregleringen mekaniskt med en grov stång.
Text: Bengt Spade


Kaplanturbin uppställd vid metallskrotuppköparen Cronimet på Solbacken i Skellefteå.
Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund

Foto: Lennart Hedlund


Maskiner och motorer
Startsidan för bogserbåtar