Putte

Oregistrerad
Byggd möjligen okänt år på Bonässunds MV och förbyggd 1885 på Hernösands MV (järn).
12,00 x 2,60 x 1,24 m (SV 1917)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 35 Ihk, ersatt av en okänd motor på ?? Ehk (1948), har sannolikt haft flera andra motorer. Fick okänd råoljemotor på 30 Ehk.

Byggdes för okända. Fanns 1920 hos Kramfors AB och hette då PUTTE. Kom på 1940-talet till Torsviks AB, Ramvik och köptes på 1960-talet av Bert Skoglund, Rö. Låg upplagd på land i Rö 1997.
Text: Bengt Westin (Källor: SCA-arkivet, Västernorrlands Allehanda, Hernösands Posten, Riksarkivet)


PUTTE
Foto Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Tillbaka till Kramfors AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan