Rederi AB Norden i Norrköping

Bolaget grundades sannolikt 1858 av P Jansson m fl i Norrköping. Till en början bedrevs endast passagerarfart på Stockholm, men 1917 såldes BALDER och 1922 uthyrdes DAGMAR och därmed sysslade bolaget endast med bogseringar. 1890 grundades Norrköpings Bogserings AB och man övertog då THOR från Ångbåts AB Thor i samma stad. Bolaget bedrev mest pråmbogsering med egna pråmar. 1908 gick man samman med Norden men 1916 köptes detta bolag av Stockholms Transport & Bogserings AB. Sedan T & B gått i konkurs 1922 fick bolaget nya ägare 1923 och verksamheten bedrevs till mitten av 1950-talet.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Bore
1908 - 1922


Tryck här
Isbjörn
1908 - 1944


Thor 1908 - 1955


Balder 1910 - 1917


Tryck här
Fenix
1915 - 1921


Norden 1936 - 1948


Tryck här
Frånö
1941 - 1946


BRÅVALLA Lastf.

MONTANUS Lastf.


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan