RT Magic

PHBR - IMO 9190066
Byggd 1999 vid Navales P.Friere SA., Vigo, men färdigställd vid Padmos, Stellendam Nb 479.
31,63 x 12,00 x 4,40 – 449 / 134
3 x Caterpillar 3516B DI TA på sammanlagt 6 085 hk (4 968 kW). B.p. 78 ton.

Levererades den 11 april 1999 till Kooren International B.V. (KOTUG), Rotterdam som RT MAGIC.


RT MAGIC i Kielkanalen 7 juni 2009
Foto Lars-Eric Frennesson

Foto Lars-Eric Frennesson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan