Ragnar (1)

Oregistrerad
1916 – Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby NB 45 (Stål) Lev. jan 1916
Nyb. 1915: 20,17 x 5,61 x 2,86 m - 76,15 / 9,74
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 225 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som RAGNAR (1). Lades upp vid Paddans Varv 1957 och skrotades därefter.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan