Ragnar

Oregistrerad
Byggd 1904 vid Sunds AB Mek. Verkstad, Sundsbruk. (Stål)
Okända mått
Maskin: Sannolikt varvets 2-cyl. ångmaskin på 75 Ihk.

Byggdes för redaren, sågverkspatronen mm Algot Löfgren, Framnäs i Timrå som RAGNAR. Någon längre tid verkade inte båten i Sundsvallsdistriktet, för i Norrlands Assuransförenings liggare står: Avgår den 17/6 1911. Såld till utlandet. Utlandet i detta fall var Ryssland och ödet är därefter okänt.
Text: Bengt Westin (källor: Riksarkivet via Bernt Fogelberg, Norrlands Assuransförenings liggare.)


RAGNAR
Foto L Petterssons saml. via Bengt Westin

RAGNAR
Foto L Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan