Ragnhild

Oregistrerad
Byggd 1876 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm NB 142 (Järn)
15,25 x 3,50 x 2,00 m – 19,19 / (SV 1915)
Maskin: Varvets ångmaskin på 30 Ihk, utbytt mot en okänd motor på 60 hk 1917.

Byggdes möjligen för Ångslupsbolaget Föreningen, Hudiksvall som STOCKA men annonserades 1877 som RAN, så sannolikt bytte hon namn. Troligen var hon redan från början passagerarslup. 1885 köptes hon på auktion av Stocka Sågverk /John Engströmer/, men bara tre år senare, 1888, såldes hon till okända i Söderköping som döpte om henne till RAGNHILD, och de vidaresålde båten omkring 1897 till C J Ödman, Fiskebäcksil. Denne återgav henne namnet RAN och överförde henne före 1915 till Fiskbäckskils Badkuranstalt, Sälvik. Ägdes därefter av Arvid Mellin, Fiskebäckskil som köpte före 1926, och han ägde båten ända fram till på 1950-talet. Näste ägare var Allan Harrysson, Gränna som ägde i vart fall 1962 och 1966 fann båten köpare i Stockholm. Är sedan länge fritidsbåt. Låg i vart fall 1988 i Ragnhildsborg i ganska risigt skick.
Text: Bengt Westin


Ragnhild - före 1897
Foto: August Westerén (utvandrade till Amerika runt 1900) i Anders Engdahls saml.

RAN vid Ragnhildsborg, juli 1982
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

RAN i Ragnhildsborg, Södertälje - 14 augusti 1988
Foto: Örjan Kronvall via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan