Raju

Byggd 1983 av C.A. Engelaer Scheepsbouw, Beneden-Leeuwen (Nb 785) Holland.
17,32 x 5,62 x 2,90 m – 43 / 13
Maskin: 12cy Caterpillar 3412 PCTA på 572 Hk

Byggdes för okända som RAJU. Ägdes 1989 av Merirakkennus Oy, Helsingfors. Ägarna ingick den 15 dec 1995 en fusion med Vesilouhinta Oy och ombildades till ett nytt Merirakkennus Oy!. Förvärvad till Norge 2008. Nu hos Agder Marine AS, Kristiansand, Norge som RAMSHOLM.
Info: Bengt Westin och Bengt Sandinge, Norsk Skipsregister.


RAJU
Foto ur Bengt-Olof Lindgrens saml.

RAMSHOLM med sandsugaren ARENA bakom sig. Fredrikstad - 15 november 2022
Foto: Jarle Jensen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan