Raketen

6630
Byggd 1888 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
15,91 x ?? x 2,10 m - /u 10 (SS 1917)
15,69 x 3,87 x 2,18 m - 27 / (Malte)
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 90 Ihk

Byggdes för J. Land och D & J. Berggrens Bogserings- och Transport AB, Stockholm som RAKETEN. 1909 uppgick Berggrens i Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som gick i konkurs 1924 och då övertogs av Stockholms Enskilda Bank som överförde till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades och såldes den 4 aug 1952 för 2.500 kr till Sture Sjögren, Furusund som sålde skrovet vidare 1957 till Nils Birger Jönsson, Sundbyberg för 1.200 kr. Han lät båten gå vidare 1957 till Anna-Lisa Råberg, Stockholm som sålde till Henrik Paavo Ronde, Stockholm. Uppgavs då vara pråm och avskrevs ity att hon var finsk egendom. Ombyggdes 1960-61 till fritidsfartyg och fick namnet ZEMENTINA med hemort Norrköping. 1970 rapporterades hon ligga sjunken i Edsviken. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


RAKETEN
Foto Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

RAKETEN
Foto J Robert Boman via Bengt Westin

ZEMENTINA och AMPHITRITE vid Norr Mälarstrand - våren 1966
Amphitrite
Foto: Kerold Klang


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan