Bogserbåten Brita.


SGFW – 6443 (14/3 1921)
Byggd 1917 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 48 (Stål) /Sjösatt 10 okt/
18,17 x 4,60 x 2,63 m - 47,37 / 7,62 (SS 1933)
18,58 x 4,60 x 2,80 m - 46 / 0 (SS 1983)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 160 Ihk - ersatt av en okänd motor på 308 Ehk (1957). Nuvarande motor är en Lister Blackstone Marine Ltd ERM 5 på 280 hk 750 v/m.
Levererades den 1 dec 1917 till Lavéns Kolimport AB, Stockholm som BRITA. 1922 gick Lavéns i konkurs och övertogs av förlagsgivande bank genom dotterbolaget Handelsbolaget Jason AB, Stockholm men ombildades till ett nytt Lavéns Kolimport AB, Stockholm 1923 för 50.000 kr. Bolaget såldes 1924 till F:a Hugo Stinnes, Hamburg. Inkallades den 6 sept. 1939 till Ostkustens Marinkommando, Öregrund som hjälpvedettbåten HJVB 172. Var inkallad hela tiden från 1939 till den 29 nov 1945 men köptes den 16 jan 1943 Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm för 80.000 kr. Byggdes om till motordrift vintern 1960-61 vid Furusunds slip, Högmarsö. Såldes den 16 mars 1973 till Godshantering AB, Stockholm för 49.000 kr men återköptes den 23 dec 1975 av T & B för 42 000 kr för att i dec samma år säljas vidare till Handelsbol. Firma Andersson & Co, Lilla Edet och de ändrade namnet till YNGVE. Senaste ägare blev 1989 P.G. Traung, Stockholm, för 350.000 kr, och han döpte om till RALPH. Båten har hela tiden varit registrerad som bogserbåt och är anmäld till sjöfartsverket för att få certifikat som sådan.
Text: Bengt Westin kompl. P G Traung


HVB 172 - 1942
Brita
Foto: Birger Karlsson via Björn Hansson

BRITA vid långa bron.
Brita
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin.

BRITA vid långa bron.
Brita
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin.


Vid Långa bron, Slussen 1975.
På bortre sidan Grogg, Trio och Bill. På hitsidan Brita, Starkodder och Tor på väg att lägga till.
Brita m fl
Foto: Anders Winter


Brita
Foto: Rune Högström via Bengt Westin.


Yngve vid Beckholmsbron - 12/8 1989
Yngve
Foto: Olle Renck via Christer Samuelsson


Ralph vid bron till Beckholmen 9 oktober 2004.
Ralph

Ralph


Ralph vid Beckholmsbron 7/3 2007
Ralph ex. Brita
Foto: Lars Johnson

Ralph ex. Brita
Foto: Lars Johnson


Ralph torrsättes på Rindövarvet 28/1 2008
Ralph
Foto: Ulf Edlind

Ralph
Foto: Ulf Edlind


Ralph vid Rindö Marine AB 30/7 2008
Ralph
Foto: Patrik Nylin


Tillbaka till Lavéns Kolimport Ab
Tillbaka till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan