Ralf.


6026 (27/8 1918)
Byggd 1907 vid Huiskens & van Dijk, Dordrecht. (Stål)
23,53 x 5,11 x 2,37 m. 79,15 / 21,45 (SS 1939).
Maskin: Varvets Triple-ångmaskin på 225 Ihk
Byggdes som ångtrålare med namnet VOLHARDING för J. Roskam, Zwolle i Holland. Köptes 1917 av Jacobus och Leendert Proonk, Schveningen och fortsatte att fiska med beteckningen SCH 97 VOLHARDING. Inköptes till Sverige den 22 april 1918 av Erik Kinberg och Torsten Schauman, Stockholm för 61 000 Holländska Floriner. Några månader senare var Schauman ensam ägare, och han sålde båten 1920 till Bogserings AB Frej, Måvik efter att innan dess ha ändrat namnet till RALF. Köptes på avbetalning före 1936 av Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, Holmsund, som gjorde den sista avbetalningen den 1 nov 1938, men redan den 12 maj 1939 såldes båten vidare till Erik Nissen, Spanska Guinea för 17.250 kr. Gick antagligen utomlands. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Ralf
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Ralf
Foto via Anders Olsson

Faxe, Prins Gustaf, Ralf och Robert i Djupvik, Holmsund 1936.
Faxe, Prins Gustaf, Ralf och Robert
Foto Bengt Westins saml.


Tillbaka till W Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan