Rammen

Oregistrerad
Byggd okänt år/ort. (Järn)
Mått och tonnage och okänt.
Maskin: Okänd ångmaskin på 5 Ihk.

Byggdes för okända. Inköpt 1877 till Stockholms Transport & Bogseringsbolag med namnet RAMMEN, men såldes igen 1883 och därefter är ödet okänt.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan