Ramön

SGKC – 14649 (Jan. 1994)
Byggd 1949 vid Jerfeds Mek. Verkstad AB, Örnsköldsvik. (Stål)
11,70 x 3,90 x 2,00 m - (Nybyggd 1949)
Maskin: Ellwe semidiesel på 120 Ehk, ersatt av en Albin G62T-diesel på 135 Ehk 1959.
Byggdes för Mo & Domsjö AB, Domsjö AB som RAMÖN. Såldes 1980 till N.Sundin - Dockstavarvet AB Docksta som sålde vidare till Mary Staaf (Rune Högström), Sundsvall. Högström byggde om båten till passagerarfartyg och kallade henne HURTIG, och på den båten bildades MSF 1982. 1994 ändrades namnet till TRIO, men då Högström avled i april 1995 övertogs båten av dödsboet som sålde den i juli samma år till Stig Ekström, Uppsala som byggde om den helt i Fagervik åren 1995-1997 och därefter använder den som charterbåt i Uppsala.
Text: Bengt Westin, maskininfo: Håkan Sundström


RAMÖN - 1948
Ritning Ramön
Via Håkan Sundström

Bilden på fotokopian nedan är tagen efter ombyggnaden 1959.
Ramön
Via Håkan Sundström

RAMÖN jämte AXEL
Ramön
Foto: Bengt Westin

RAMÖN
Ramön
Foto: Bengt Westins saml.

RAMÖN
Ramön
Foto: Bengt Westins saml.

RAMÖN
Ramön
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

HURTIG
Hurtig
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

TRIO
Trio
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

TRIO
Trio
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

TRIO i Uppsala 26 september 2009
Trio
Foto: Anders Winter

Trio
Foto: Anders Winter

TRIO i Uppsala - 11 Januari 2019
Trio
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan