Ran


Byggd 1910 vid Gävle Varv. Systerbåt Necken.
12,10 x 3,10 m.
Maskin: Levererad med okänd tändkulemotor som på grund av bränslebrist byttes till en ångmaskin under 1:a världskriget. Den maskinen satt i ända till 1958, då den ersattes av en Seffle motor på 50 hkr. Bytt till en heldiesel 1973 som ännu sitter i.

Gick först på Siljan för sin beställare, Dalälvarnas Flottnings Förening - DFF., senare ca. 1920 - 1970 på Vansjön, Brintbodarna. Kom till Siljan 1973 för att bli fritidsbåt med Leksand som hemort.
Text: Anders Winter


RAN på Österdalälven under höstträffen 2009
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan