Ran

Oregistrerad
Byggd 1886 av järn vid AB Atlas Varv, Gävle (Alt. Brynäs varv, alt. W. Lindbergs MV 1885?)
14,85 x 3,56 x 1,39 m - 18,72 / 16,17 (MB 1889)
14,75 x 3,61 x 1,74 m - 22,05 / u. 10 (SV 1915)
Maskineri: Okänd 1-cyl. ångmaskin ersatt av en 2-cyl. ångmaskin på 50 Ihk tillv. av Hernösands Verkstad & Varf AB.

Byggdes för Axel Brolin, Söderhamn under namnet RAN men såldes 1891 till G F A Enhörning, Kubikenborg som omdöpte till EXPRESS. Omkring 1900 såldes hon till Norafjerdens Nya Ångsågs AB, Noraström och där kallades hon NORAFJERD, som ändrades till FJÄRDVIK när hon två år senare såldes till Fjärdviks ångsåg, Bjärtrå. Fjärdvikssågen ägdes av bröderna Per, Eric och Daniel Öberg, och därifrån hämtade Daniel Öberg båten sedan STYRESHOLM brunnit 1916 och flyttade den till Frök där hon kallades LILLIE, efter dottern, men efter Daniels konkurs 1922, köptes båten av skeppare Axel Nordqvist m.fl. i Nyhamn, Bjärtrå, och där fick hon namnet NYHAMN I, vilket hon fick behålla då hon i maj 1945 köptes av Abel Lundmark och A Nygren, Skelleftehamn. Kapten Axel Nordqvist i Nyhamn, Bjärtrå har för ej bekantgjort pris sålt honom tillhöriga ångfartyget ’Nyhamn I’ till två privatpersoner i Skellefteå. (VA 3/5 1945). Köptes slutligen 1945 av Pr/ Albin Hallén, Sandöverken och kallades där FENIX innan hon skrotades 1958 på Lunde Varv.
Text: Bengt Westin


RAN
Foto i Lars Brolins saml. via Bengt Westin

FJÄRDVIK
Foto i Bengt Westins saml.

LILLIE
Foto i Bengt Westins saml.

Foto i Bengt Westins saml.

NYHAMN I
Foto i Bengt Westins saml.

FENIX
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan