Ran

6622
Byggd 1889 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
16,60 x 3,88 x 2,22 m - 25,24 / (SS 1955)
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 70 Ihk

Byggdes för Erik Olssons Trävaru AB, Stockholm som RAN. Köptes 1915 av Upsala Transport & Bogserings AB, Stockholm som uppgick i Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm 1918. T & B konkursade 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank som bildade Stockholms Nya T & B AB samma år och Stockholms Transport & Bogserings AB 1926. Såldes för 2 500 kr till Hjalmar Ekehorn, Bromma 1962 och blev fritidsbåt. Rapporterades vara sänkt 1965.
Text: Bengt Westin

Ran vid Långa bron, Stockholm
Photo: collection B.Th. Gernaat via Anders Winter

Ran och pråmen TB 368 Egil närmast, passerar genom Södertälje sluss
Vykort ur min samling, postgånget 1961

Detalj av ovanstående bild
Vykort ur min samling, postgånget 1961


Till Transportbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan