Rapp

6623
Byggd 1884 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
16,42 x 3,71 x 2,25 m - / u 10 (SS 1917)
16,51 x 3,78 x 2,25m - 25 / (SS 1933)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 65 Ihk, ersatt av annan ångmaskin på 99 Ihk okänt år Byggdes för C.J. Bång, Stockholm som ODEN. Köptes 1897 av Stockholms Transport & Bogserings AB. Då T & B redan hade en ODEN ändrades namnet till RAPP. T & B gick i konkurs 1924 och övertogs då av Stockholms Enskilda Bank. Överfördes till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades 1935 och såldes den 26 sept 1935 till Cyrus Bergström och John Sörman, Stockholm som skrotade 1936.
Text: Bengt Westin

Rapp
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan