Ratan

Lat. N. 63° 59´. Long. O. 20° 55´.
Lastageplats inom Västerbottens län. Den trånga men väl skyddade hamnen, är tillgänglig för fartyg af 5,3 m. djupgående.
Såväl in- som utgående fartyg erhålla lots från Rataskärs lotsstation.
Klarering sker vid Sikeå tullplats, som lyder under tullkammaren i Umeå.
En del skeppsförnödenheter kunna erhållas på platsen, som har post-, telegraf- och rikstelefonstation samt ångbåtsförbindelse med Stockholm och norrländska städer.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906


Lotsångaren HOLMSUND i Ratans hamn - 1895
Foto Nils Blomberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lotsångare i Ratans - 1895
Foto Nils Blomberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lotsångare i Ratans - 1895
Foto Nils Blomberg - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Vy över Ratans hamn i Bygdeå - 1902
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lastångaren JOSEPH SOMES lastar virke i Ratans hamn assisterad av bogseraren och sjömätningsfartyget FLOTTIST som har dragit ut lasten på en flotte på grund av att det var för grunt för större båtar att lägga till vid kajen.
Foto Sigvard Lindqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Finnbark på redden vid Ratans södra inlopp - 1904
Foto Blomgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lotsångaren ANKARVIK i Ratans hamn tillsammans med ett okänt segelfartyg - 1904, som var ett av de sista åren som Ratans hamn besöktes av segelfartyg i lastningssyfte
Foto Blomgren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Segelfartyg i Ratans hamn - 15 juni 1914
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

CYRIA kom malmlastad från Luleå, eskorterad av torpedbåten CAPELLA. fartyget lotsades av kronolotsen Hjalmar Norlin från Ratan och gick inom territorialgränsen. CYRIA avgick från Luleå den 18/7 1916 kl. 16.00 med en last av 4350 ton malm. När fartyget kl. 21.00 passerade Grusbottens prick sågs en torped komma farande i vattnet. Genom en hastig manöver lyckades fartyget gira undan, men ytterligare tre torpeder kom farande genom vattnet och alla tre träffade midskepps. Kapten och besättningen lyckades på några minuter få ut livbåtarna och alla klarade sig med livet i behåll. Även det mesta av kläder och personliga tillhörigheter lyckades man få iland. Ombord fanns ytterligare en lots samt en lotslärling som också klarade sig.
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Lastad skuta - 1926
Foto Sigvard Lindqvist - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Möjligen är detta en sjöräddningsbåt eller en civil båt i början av 1930-talet i Ratan
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Ratans hamn
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan