Rauha


Byggd 1878 vid Vyborgs Verkstäder
25,95 x 5,4 x 2,9 m.
Ångmaskin Paul Wahl & Co på 280 hk (tillverkad 1903, pannan 1909)

Byggd som RAUHA åt Gustaf Cederberg som sålde 1920 till Kaukas Ab. Sålde okänt år till privatpersoner, 1978-1988 var namnet HUMPPA, vilket åter blev RAUHA 1988. Återfinns i Savonlinna.
Fakta: steamship.fi


RAUHA
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

RAUHA
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

RAUHA i Villmanstrand - 6 juli 2018
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan