Referenser:


Det hela började med att jag tyckte det var kul att lägga ut bilder av bogserbåtar, eftersom jag har fotograferat en hel del genom åren.
Allt eftersom sidan har setts av fler, så har även bidrag strömmat in, vilket jag tycker är väldigt kul.
Jag försöker att ange namn på alla som bidragit, och som inte misstycker därtill.
För att få data om bogserbåtarna så har jag använt namngivna källor, men även Lubrikatorn (medlemstidning för Medelpads Sjöhistoriska Förening), Svensk Illustrerad Skeppslista, Klubb Maritims medlemstidning Båtologen samt andra källor på internet, som t.ex. "Fallrepet" och "Landgången".

Copyrighten till bilderna tillhör angiven fotograf eller källa. Bilderna får inte användas utan fotografens tillstånd.
Omvänt kan det hända att jag fått en bild skickad till mig där någon annan har upphovsrätten. Meddela mig i så fall detta så att jag kan rätta till det.
Lasse

Här återger jag även ett brev från Bengt Westin, där Bengt klargör sina källor:

Hej bogserbåtsvänner
Jag har fått en del kritik för att jag inte anger källorna till de uppgifter jag försett båtarna i Tugboatlars gallerier. En berättigad kritik, och jag vet inte varför det inte gjordes redan från början. Det var inte för att jag ville stoltsera med mitt kunnande om bogserbåtar, för det är verkligen inte mycket att skryta med. Utan hjälp från forskande båtologer runt om i Sverige och annorstädes, hade jag inte vetat så mycket. De som dragit lasset är i första hand framlidne Bernt Fogelberg, jag har säkert 500 sidor handskrivna uppgifter som jag fått från honom. Jag vill också nämna likaledes framlidne J Robert Boman som jag brevväxlade med i nästan 20 år. Exempel på andra båtologer som delgivit mej sina rön är Christer Samuelsson, Arne Sundström, Gunnar Hedman, Bengt Sjöström, Ingmar Sahlén, Malte Eriksson för att nu nämna några. Dessutom är många uppgifter hämtade ur tidskrifterna Svensk Sjöfarts Tidning samt Klubb Maritims Båtologen och Länspumpen, där i sistnämnda skrift Bertil Söderbergs uppsatser om Lundbybåtarna givit många pusselbitar. Naturligtvis har jag även forskat litet själv, men i huvudsak är det ovanstående källor som ligger till grund för mitt vetande. Förhoppningsvis kommer framtida historier att vara försedda med källhänvisningar.

Vänligen
Bengt Westin


Startsidan för bogserbåtar