Regina

JTHN-5464
Byggd 1885 vid Palmer´s Ship Building & Iron Co Ltd, Jarrow, Newcastle
72,64 x 10.32 x 5,43 m – 1.410,12 / 984,76
Maskin: Varvets 2 cyl. ångmaskin på 675 Ihk

Byggdes för R B Fenwick & J Reay, Newcastle som MOTO. Såldes 1899 till Pelton Steamship Co Ltd, Newcastle som 1912 sålde till Rederi AB Regina i Hälsingborg där hon omdöptes till REGINA. Såldes 1917 till Förnyade Ångfartygs AB Viking, Göteborg och döptes om till VALPEN, men strandade utanför Varberg den 26 januari 1918 och blev vrak. Var på resa från Halmstad till Göteborg med last av järn- och trävaror.
Text Bengt Westin


REGINA i Stocka hamn - 1916
Foto hos Åsa Forslöf Markusson via Håkan Löfgren

REGINA i Stocka hamn, sprängning av ränna i isen i hamnen - 1916
Saxat ur "Nytt och gammalt från Stocka", ett inlägg om vad som tilldrog sig i Stocka 1916, skrivet av Aron Collin:
Hamnen är nu belagd med fottjock is. Skeppningen som skulle sträcka sig in på det nya året är sålunda avslutad. Ångf. "Regina", hemmahörande i Helsingborg, som dagarne före jul lossade stenkol härstädes ligger nu infrusen i hamnen, likaså bogserångaren "Viking" från Söderhamn. Något liknande har aldrig förr inträffat i härvarande hamn. Som hela havet så långt man se är isbelagt med hård och fast is bliva de troligen liggande här tills vårsolen hjälper dem loss."
Foto hos Åsa Forslöf Markusson via Håkan Löfgren


Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan