Rettin

Byggd 1976 vid Mützelfeldtwerft GmbH, Cuxhaven
22,28 x 6,6 x 3 m.
Maskin: 2 x MWM diesel på 295 hk vardera, 2 Voith-Schneider Propellrar

I tjänst hos Bundesgrenzschutz See som RETTIN - BP 5. Hemmahamn är östersjöstaden Neustadt.


RETTIN i Neustadt - 3 augusti 2006
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

RETTIN i Sassnitz - 14 augusti 2008
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan