Rex

Oregistrerad
Byggd 1884 vid C.J. Ljunggrens Mek. Verkstad AB, Kristianstad (Järn)
14,20 x 3,40 x 1,25 m (Malte E)
Maskineri: Varvets ångmaskin på 30 Ihk

Byggdes för Karlshamns stad, Karlshamn som REX. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Rex
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till Karlshamns Hamnförv.
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan