Riddarfjärden

Inför det stundande bygget av Citybanans tunnel för järnvägstrafik så undersöks Riddarfjärdens botten efter marinarkeologiska fynd. Den 28 september 2005 fann man resterna av ett fartyg som daterades till 1300-talet. Det är bl a den fortsatta undersökningen av det vraket som är orsaken till den aktivitet som syns på Riddarfjärden mellan Söder Mälarstrand och Riddarholmen. Dessutom skall man undersöka botten under sedimentlagren längs den planerade tunnelsträckningen.

September 2006
Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Stockholm Hamns Örjan
Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

FemmAnn
Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

FemmAnn. Byggd 1962. 11,00 x 3,50 x 1,80 m. F.d. tjänstebåt 292 hos Lotsverket, med placering vid Landsort.
Riddarfjärden
Foto: Christer Samuelsson

Västskär
Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Lars Johnson

Riddarfjärden
Foto: Christer SamuelssonTillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan