Ring

6624
Byggd 1883 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB, Stockholm Nb 166 (Järn)
15,46 x 4,10 x 1,80 m - 25 / (SS 1921)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 88 Ihk

Byggdes för John Land och D & J. Berggrens Bogserings- och Transport AB, Stockholm med namnet RING. 1909 uppgick Berggrens genom bolagsskifte till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som gick i konkurs 1924 och då övertogs av Stockholms Enskilda Bank som överförde till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Kondemnerades av okänd anledning 1931, varefter maskin togs ur och skrovet användes som verkstadsflotte till 1935 då P. Westerberg, Länna köpte den. Rapporterades skrotad av Hugo Mattsson, Vätö 1940.
Text: Bengt Westin

Ring
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan