Ritningar på båtar tillverkade på Jerfeds Mek Verkstads AB i Örnsköldsvik.

Flottningsbåtar m.m.


Katalogbild från 1959.
Via Håkan Sundström


22 fots båt - 1909.
Via Håkan Sundström


Insättningsritning till Lysekils encyl. båtmotorer - 1909.
Via Håkan Sundström


Ångpanna av egen konstruktion för ångaren "Kylörn"- 1911.
Via Håkan Sundström


Insättning af maskineriet för ångaren "Aktiv" vid Alanäset.
Via Håkan Sundström


9 x 2,5 m motorbåt för Kungl. Domänstyrelsen - 1922.
Via Håkan Sundström


Odaterad.
Via Håkan Sundström


Ramön - 1948
Via Håkan Sundström

RAMÖN byggdes 1947 av Jerfeds Mek Verkstad för Modo i Husum, som kättingbåt. Måtten var ca 12,5 x 3,8 m. Ursprungligen satt det en 2 cyl. Ellwe tändkulemotor på 75 hk i henne. 1959 byttes motorn till en 150 hk Albin G62T-diesel. Bilden på fotokopian nedan är tagen efter ombyggnaden 1959.
Via Håkan Sundström


Till ritningssidan
Till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan