Robert (1)

Oregistrerad
1883 – Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Bessemerstål)
Motalalistan: 51,0 x 12,0 x 4,67 fot
Maskin: Lindholmens MV, comp.ångmaskin på 40 Ihk
Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som ROBERT (1). Kostade 17.800:-. Såldes före 1904 då nya ROBERT levererades. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan