Robert (2)

Oregistrerad
1904 - Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 20 (Stål)
16,14 x 4,20 x 2,26 m - 30,00 / (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 100 Ihk

Levererades den 21 juli 1904 till Göteborgs Bogserings AB, Göteborg, kostade 25.000 kr och döptes till ROBERT. Firman ändrades 1920 till Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg som sålde den 5 feb 1932 till F:a Wilh. Cederberg, Köpenhamn för 17.500 kr. Samma år gick hon vidare F:a Melchior & Voltelen, Köpenhamn som sålde så småningom till ägare i Nyborg och 1937 till ägare i Korsör. 1942 ändrades hemorten till Köpenhamn. Grundstötte under lättgång den 18 mars 1946 vid Själlands rev på nordkusten, på resa Hundested-Korsör i lättgång. Besättningen räddades den 20 mars av en fiskebåt men båten blev vrak.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan