Robert.


7480 (28/11 1928)
Byggd 1870 vid Motala Mek. Verkstads AB, Motala. (Järn)
17,47 x 4,07 x 2,44 m - 33,02 / 5,05 (MB 1921)
17,45 x 3,95 x 2,36 m - 35,18 / 2,70 (MB 1940)
17,45 x 3,95 x 2,36 m - 35,18 / 2,70 (SS 1947)
Maskin: Varvets 1-cyl (12 x 18 tum) ångmaskin på 85 Ihk. ny maskin 1943 (140 Ihk).
Byggdes för Nordmalings Ångsågs AB, Rundvik som ROBERT och kostade 18.000 Rdr Rmt. Såldes 1928 till J.A. Berg, Kråken, Nordmaling och Per Victus Andersson, Holmsund och kostade då 1.500 kr, men då Andersson löste båten på exekutiv auktion den 5 april 1932 betalade han ingenting! Erik Gottfrid Häggblad, Ramvik blev ny ägare 1936, för 6.000 kr, och han ändrade hemorten 1939 till Härnösand. Bogserångfartyget ’Robert’ av Holmsund, om 33 brt, byggt av järn i Motala år 1870, har av Bogseringsbolaget W. Andersson & Co försålts till kapten E G Häggblad, Ramvik. SST 46-1936. Rekvirerades till Hårsfjärdens Örlogsbas den 18 juni 1941 och demobiliserades först den 22 jan 1946. Fick ny maskin däremellan 1943. Såldes den 29 maj 1947 för 21.650 kr till Bogserings AB Hurtig, Örnsköldsvik (Petter Byström, Erik Johan Byström, Johan Herbert Byström) som behöll båten i tio år innan de den 1 juni 1957 lät Gustaf Holmberg, Nordingrå överta den. Men bara för skrotning, vilket Holmberg 1958 meddelade att det var gjort.
Text: Bengt Westin


Robert
Foto Kjell Mohlins saml. via Bengt Westin

Robert
Foto Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Robert
Foto via Anders Olsson.

Robert
Foto via Anders Olsson.

Faxe, Prins Gustaf, Ralf och Robert i Djupvik, Holmsund 1936.
Faxe, Prins Gustaf, Ralf och Robert
Foto Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan