Robertsvik

Oregistrerad
Byggd 1873 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm Nb 113 (Järn)
70,0 x 14,85 x 8,85 fot - 49,76 / 14,93 (MB 1877)
20,81 x 4,38 x 2,61 m - 51,36 / 18,45 (MB 1882)
20,55 x 4,78 x 2,72 m - 49,87 / (SV 1915)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 120 Ihk, ersatt av okänd ångmaskin på 185 Ihk 1901. (Den gamla maskinen insatt i s/s Tor på Storsjön).
Byggdes för Sandvikens Jernverks AB, Gävle som BETTY. Köptes 1903 till AB Båtskärsnäs, Båtskärsnäs och döptes om till ROBERTSVIK. Firman ändrades 1911 till Kalix Trävaru AB och samma år råkade hon sjunka vid kolning i Djupvik den 27 juni. Bärgades av Neptunbolaget några dagar senare. När Kalix Träv. 1916 inlemmades i Baltiska Trävaru AB övertogs båten av AB Sjödin & Wiklund som bildade Robertsviks Ångsåg. De hyrde ut båten 1929 till Johan Omberg, Luleå som slutligen köpte den ca 1932. Gick för Domänstyrelsen, senare ASSI, på 1930-talet och rekvirerades under kriget av Norrlandskustens Marinkommando. Sjönk den 25 mars 1944 då hon låg för bunkring av kol vid hamnen i Hårsfjärden då hon plötsligt kantrade vid vändning och gick till botten på 10 m djup. Ingen människa skadades. Återlämnades därefter till Omberg som 1952 sålde båten på auktion till Filip Hermansson, Luleå som någon tid därefter bytte namnet till SIGRID, men köpet återgick och inte förrän i mars 1955 fick den då till åldern komne Omberg båten såld, även denna gång på auktion. Köpare för 20 000 kr var AB H. Anderssons Värme, Luleå, och de intygade i brev den 25 maj 1957 att de samma dag avslutat skrotningen av SIGRID.

Känd Luleåbogserare såld: Bogserbåten ’Sigrid’, mer känd under sitt tidigare namn ’Robertsvik’, såldes på lördagen vid frivillig auktion i Luleå för 20.000 kr. Köpare är Anderssons Vatten & Värme och säljare 72-årige J Omberg, som varit ’Robertsviks’ befälhavare i många år. Han har nu med ålderns rätt dragit sig tillbaka och det var anledningen till auktionen. Maskinen var märkt 1901 och kapten Omberg förmodar att båten också är från det året. Den har hetat ’Robertsvik’ tills den omdöptes vid en ofullbordad auktion 1952. Kapten Omberg har varit ägare sedan 1934 och båten användes för det mesta för havsbogsering av timmer. Under krigsåren var den utlånad till Kronan och på 1930-talet var den chartrad av Statens Skogsindustrier under fem år. (Norrbottens-Kuriren 1955).
Text: Bengt Westin

Robertsvik
Robertsvik
Foto via Anders Omberg


Robertsvik
Robertsvik
Foto via Anders Omberg


Ratan 1930. Enligt uppgift låg det trettio bogserare här i väntan på bättre väder. Robertsvik ligger t.h.
Ratan
Foto via Anders Omberg


Robertsvik
Robertsvik
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin

Robertsvik
Robertsvik
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin


Bror Johan Omberg på Robertsvik iklädd landgångskläder 1947
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Musik ombord. Fr.v. okänd, Uno Omberg, okänd samt Bror Johan Omberg, 20 mars 1949 i Risön.
Foto: Ingemar Åström via Börje Åström via Anders Omberg

ROBERTSVIK på ingående till kaj i Furuögrund 1950-51
Foto: Lennart Hedlunds saml.

Robertsvik i Furögrund 1950-51. Framför står Bror Johan Omberg och Torborg Åström samt den lille gossen Börje Åström.
Foto: Ingemar Åström via Börje Åström via Anders Omberg

På Poseidons akterdäck står Barbro, Bror Johan Omberg och Birger Öhlund i Luleå 1953. Birger omkom 1959 när Titan sjönk i Bottenhavet.
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Paul Omberg och Tage Olsson på Poseidon 1953
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Bror Johan Omberg och Tage Olsson på Poseidon 1953
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Robertsvik
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Robertsvik
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

På Robertsviks brygga
fr.v. Uno Omberg, Gunvor Omberg, okänd, Gunnar Omberg, okänd samt Kurt Omberg
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Okända på Robertsviks fördäck
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Robertsvik på Luleå varv - ev 1952 vid byte av propeller.
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Robertsvik på Gråsälsfjärden i Luleå med Tjuvholmssundet i bakgrunden, bilden tagen från Kajgatan i Svartöstaden.
Foto Kent Omberg via Anders Omberg

Robertsvik
Robertsvik
Tidningsurklipp hos Kent Omberg via Anders Omberg

Sigrid vid färjeläget i Luleå
Sigrid
Tidningsurklipp ur Norrbottens Kuriren via Anders Omberg

Sigrid skrotas på Luleå varv
Sigrid
Tidningsurklipp ur Norrbottens Kuriren via Anders Omberg

I Norrbottens Kuriren stod även att: Höglunds Metallaffär beräknar att få ut 80 ton rent järnskrot, förutom inredningar och träarbeten. Dessutom får man också ut cirka 3 000 liter gammal olja från de tre tankarna i kölsvinet. Slutligen konstaterar man att: "Robertsvik" är nog värd sin vikt i reda kontanter när allt kommer till kritan.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan