Röda Bolaget.

Röda Bolaget Röda Bolaget
Scantug

1872 bildades Göteborgs Bogserings AB. 1891 köps lokalkonkurenten Göteborgs Gamla Bogserings AB (Vita Bolaget) upp.
1918 blir så Göteborgs Bogserings AB uppköpta av Tirfing, och blir därmed del av Broströmskoncernen.
1920 sker namnbyte till Göteborgs Bogser och Bärgnings AB. Genom uppköp så inlemmas även följande bolag i koncernen:
Malmö Bogser AB (1938)
Bergnings och dykeri AB Neptun (1942)
AB Bogserkompaniet, Göteborg
Bogserings AB Stormking, Göteborg
AB J.A. Eriksson & Son, Göteborg
Efter samgående 1984, med Johnsonkoncernens C L Hanssons Bogserings AB i Göteborg, så ändras bolagets namn från Röda Bolaget till Scan Tugs. Året efter drog sig Johnson ur. 1987 fussionerade man istället med norska Bukser og Berjning A/S. Namnet ändras från Scan Tugs till Röda Bolaget igen. 1999 säljs bolaget till danska Svitzer.

Information från Bengt-Olof Lindgren och Kommandobryggan


Röda Bolagets bogserbåtar
Malmö Bogsers bogserbåtar
Neptunbolaget
AB Bogserkompaniet
Bogserings Ab Stormking
C L Hansons Bogserings Ab
Scan Tug
Svitzer
Uppdrag som Bengt-Olof Lindgren deltagit i under sin tid i Röda Bolaget
Uppdrag som Douglas Tufvesson deltagit i under sin tid i Malmö Bogsering och Röda Bolaget

Röda Bolaget
Bild via Kenneth Herrgård


Tillbaka till startsidan