ROLF (1)

Oregistrerad
Byggd 1871 vid okänt varv. (Järn)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin på 35 Ihk

Byggdes för okända. Fanns hos Stockholms Transport & Bogseringsbolag med namnet ROLF fram till 1895. Köptes då av Lars Björklund, Söderhamn för 4.500 kr och transporterades till Ångslups AB Rolf, Söderhamn och möjligen använd där som passagerarslup. Den 1 januari 1907 fanns ROLF hos Söderhamns Trävaru AB och var bogserbåt. I april 1907 uppgavs som ägare Åsbacka Trävaru AB. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan