Rolf (2)

4005
Byggd 1897 vid AB Gefle Verkstäder & Varf & Slip, Gävle. (Stål)
23,22 x 5,44 x 2.66 m - 75,43 / 20,61 (MB 1911)
Maskin: Varvets Comp.ångmaskin på 180 Ehk / 220 Ihk

Byggdes som ROLF för byggmästare C.O. Lundberg, Stockholm men köptes den 2 dec 1899 av Erik Valdemar Widestedt, Sundsvall som den 26 mars 1903 lät båten gå vidare till Lars-Erik Laurent, Sundsvall. Såldes 1906 till Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som fr.o.m. 1910 fick Stockholm som hemort. Hela bolaget övertogs 1918 av Stockholms Transport & Bogserings AB (TB) som emellertid gick i konkurs 1925 men ombildades samma år till Stockholms Nya T & B. Ombildades igen 1926 till Stockholms T & B. Uttjänt såldes båten 1954 för 4 000 kr till Hugo Mattsson, Vätö som den 25 nov 1954 meddelade att han gjort om henne till pråm. Möjligen med namnet GAMMELNORRLANDS? Den 3 juni 1956 rapporterade Mattsson att båten hade nedskrotats, och på en ny förfrågan svarade han samma sak den 8 okt 1961.
Text: Bengt Westin

Rolf - 10/5 1902
Foto: Tomas Johannessons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan