Rosa

Oreg
Byggd 1898 vid Eriksbergs Mek. Verkstad AB, Göteborg (Stål)
16,32 x 3,99 x 2,08 m – 29,40 / 5.46
16,30 x 3,80 x 2,25 m - / u 10 (SS 1917)
Maskin: Sannolikt varvets Comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för D. & J. Berggrens Bogsering & Transport AB, Stockholm som ROSA. Bolaget övertogs 1909 av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Sjönk 11/9 1912 på Stockholms ström varvid befälhavaren Lars Erik Andersson omkom. Bärgades samma år. T & B konkursade 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank som bildade Stockholms Nya T & B AB samma år och Stockholms Transport & Bogserings AB 1926. Slopades den 31 dec 1938 och skrotades på Furusunds Varv 1939.
Text: Bengt Westin, kompl om datum när Rosa sjönk Jenny Salaj (Lars Erik Andersson var hennes farfarsfar)


Rosa
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan