Roslagen


JHFR - 3089
Byggd 1855 vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
Dimension: 35,76 x 4,09 x 2,26 m (MB 6/8 1896), 26,47 x 4,17 x 2,07 m (MB 20/5 1902)
Tonnage: 76,59 / 40,94 (MB 6/8 1896), 68,78 / 38,25 (MB 20/5 1902)
Maskin: 1-cy ångmaskin på 160 Ihk från Bergsunds MV (Sidohjul)

Byggdes som passagerar- och lastångfartyg för Ångfartygs AB Roslagen, Stockholm som ROSLAGEN och sattes i trafik på traden Stockholm - Vaxholm - Östanå - Furusund - Norrtälje - Ortala - Trästa - Östhammar. Rederiet gick 1862 samman med Ångfartygs Bolaget Vingåker, Stockholm och rederiets namn blev då Ångfartygsbolaget Roslagen-Vingåker. Lades upp 1864, men köptes till Ådalen i mars 1866 av ett bolag i Härnösand för 6 000 Rdr, och då ändrades namnet till CASTOR. Gick turer mellan Härnösand - Noraström – Nyland förd av kapten N.O. Strindholm. Auktion. Måndagen den 16 april förrättas auktion å passagerarångaren ’Castor’, bygd å Bergsunds Warf 1855. Fartyget mäter i längd 114 fot, i bredd 13,6 fot och djupgående 4,65 fot Gör 9 knop. (VA 11/4 1877). CASTOR såldt. Ångaren ’Castor’ är idag å auktion såldt till konsul C J Wennerström i Haparanda för 11 000 kr. (VA 16/4 1877). Den 16 april 1877 såldes alltså båten på ex. auktion för 11 000 kr till Haparanda Export AB /Nils Wennerström/, Haparanda, som lät båten genomgå en ordentlig renovering vid J A Sundborgs MV i Luleå.

Exportbolaget använde henne som bogser- och passagerarbåt, men sedan tiderna försämrats gick bolaget i konkurs 1888 och på en ny auktion den 27 okt 1886 köptes båten till Anders och Isak Kurth, Haparanda för 2.099 FMk. Den 28 maj 1896 köptes båten av Firma F.O.U. Nordberg, Tornio (som inköpt på exekutiv auktion. Möjligen var hrr Kurth finska medborgare för det står infört till Sverige). Priset var 2.000 FMk och köpet transporterades den 28 mars 1897 på AB Bergman, Hummel & Co, Nederkalix som 1900 sålde båten vidare till Linderbergs Verkstad AB, Sundsvall, som i okt 1900 överlät till maskinist Karl Henrik Kjerling, Sundsvall. Förbyggdes och kapades vid Andersson & Widmarks Mek. Verkstad i Sundsvall. Hjulen togs bort och ersattes av propeller. Maskinisten K Kjerling, har af Linderbergs Verkstads AB köpt den gamla hjulbåten ’Castor’, hvilken i vinter skall ombyggas till propellerbåt. (VA 19/10 1900). Ny lastångare. Vid Andersson & Vidmarks mek verkstad i Sundsvall, har bygdts en lastångare för Carl Kjerlings rekning. Längd 85 fot, bredd 15 fot. Ångarens namn skall blifva ’Castor’. (ST 9/4 1901).

Överfördes den 9 juni 1902 till Ångbåts AB Castor, Sundsvall med styrelsen Axel E. Hellström, O.G. Palmqvist och K.W.A. Kilhbaum. Den 16 juni 1905 blev Karl Wilhelm Kihlbaum, Sundsvall ensam ägare. 1905 köptes båten till Rederi AB Castor, Sundsvall, med styrelse som ovan men J.R. Kihlbaum i st. för Karl Wilhelm. Den 11 maj 1912 meddelades att Rederi AB Castor trätt i likvidation, och samma år, den 19 sept. såldes båten till Gustaf Svanljung, Vasa för 3.025 kr i befintligt skick. Skall avhämtas vid Mohögs Mekaniska Verkstad i maj 1913. Ägdes från 1916 av Gustaf Westerlund, Helsingfors men 1924 står E U Forsell som ägare och han sålde till Alfons Björklund. Enligt ett meddelande 1932: Skrotad i Helsingfors.
Text: Bengt Westin


ROSLAGEN i Båtskärsnäs
Foto: okänd via Håkan Löfgren

ROSLAGEN
Målning av Gunnar Frisell

CASTOR i Sundsvall
Foto okänd via Bengt Westin


Tillbaka till kanalbåtar
Tillbaka till startsidan