Rudolf (1)

Oregistrerad
1882 – Motala Mek. Verkstad AB, Motala (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som RUDOLF. Såldes före 1913 till Oscar Medelius, Göteborg som ca 1925 sålde vidare till Götaverken AB, Göteborg där hon fick namnet GÖTAVERKEN IV. Okänt öde
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan