Runhäll i Tyresta by - Sö 270

Runhällen är bakom ett hus i Tyresta by, man får gå ditt och titta


Texten lyder i översättning:
FARBJÖRN LÄT HUGGA STENEN EFTER HÅULV, SIN SON. HALVDAN HÖGG RUNORNA.
Foto: Lars Johnson - 30/8 2012

Foto: Lars Johnson - 30/8 2012

Foto: Lars Johnson - 30/8 2012

På korset står en tjädertupp
Foto: Lars Johnson - 30/8 2012

Foto: Lars Johnson - 30/8 2012

Foto: Lars Johnson - 30/8 2012


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan