Runö.

(ex. Kaparen -71)
Byggd 1877 vid W.Lindbergs Mek Verkstad & Varf AB, Stockholm (NB 132)
14,20 x 3,20 x 2,40 m. Maskineri varvets 1-cyl ångmaskin på 50 Ihk.
1909 ersatt av en Hernösands V & V Compoundångmaskin på 80 Ihk.
1931 motoriserad med en Avance råoljemotor på 130 Ehk, som 1963 ersattes av en M-B diesel på 300 Ehk.

Byggd för Sundsvalls Bogseringsaktiebolag (från 1898 Sundsvalls Bogserings AB) som KAPAREN. Gick på sjön Gesund 1887-1970. 1912 överförd till Pr/Indals Älf & Ljunga Älvs Flottningsförening, Sundsvall. 1971 såld till Kalmar, omdöpt till RUNÖ. Nytt namn året efter, HUGIN. 2004 ägdes hon av Pegus Dykeri & Bärgning AB, Stockholm. Heter ånyo KAPAREN, okänt sen när.

Info: Bengt Westin och Anders Winter


KAPAREN
Kaparen
Foto i Bengt Westins saml.

KAPAREN i Bomsund 3/7 1965
Kaparen
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


KAPAREN transprorteras från Gesunden. Fotograferad på bron över Sittsjön, troligen 1971.
Kaparen
Foto: Lars Larsson

Kaparen
Foto: Lars Larsson


HUGIN i Kalmar 1/10 1979
Kaparen
Foto Ingmar Sahlén via Bengt Westin


KAPAREN i Hammarbyhamnen 22 november 2004.
Runö

Runö


KAPAREN vid Nybrokajen 20 april 2006.
Runö

Runö


KAPAREN 3/2 2008
Kaparen
Foto: Anders Winter

Kaparen
Foto: Anders Winter


KAPAREN - 26 december 2011
Kaparen
Foto: Anders Winter


Olika uppdrag inom hamnen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan