Runö

Oregistrerad
Byggd 1886 på okänt varv (möjligen vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg) (Järn)
13,30 x 3,10 x 1,26 m (SV 1915)
12,66 x 3,24 x 1,40 m (SV 1940)
Maskin: Okänd ångmaskin på 32 Ihk. Motoriserad ca 1953 med en Scania D 612 på 120 Ehk.

Byggdes för okända. Var möjligen i begynnelsen passagerarslup med namnet FÄRDIG vilket hade ändrats till TRAFIK i vart fall 1899 då hon ägdes av O W Olofsson, Håkansö. 1909 köptes båten för 6 750 kr av Ludvig Berglund, Håkansö och ungefär åren 1918 till ca 1924 fanns hon hos Lindbergs sågverk, Umeå varifrån båten ca 1924 köptes av Bror och Alfred Löfgren, Holmsund. Åren 1927 till 1931 gick hon hos Risböle Trävarubolag i Risböle (fanns i deras böcker till 1931) och före 1940 ägdes båten av Bertold Löfgren, Holmsund. Den 28 nov 1940 meddelade emellertid Erik A Berglund, även han från Risböle att han var ägare och han sålde efter något år till Torne Gränsälvars Flottningsförening, Haparanda och där blev namnet HELLÄLÄ 2. Köptes 1950 av Olle Larsson, Haparanda och döptes om till RUNÖ (hos fartygsinsp. felaktigt angivet till RUNE?) och han lät motorisera båten ca 1953. Året efter såld till Sven Lindberg, Sandarne. Båten moderniserades och byggdes om vintern 1966-1967. Okänt öde
Text: Bengt Westin


TRAFIK
Foto: Fam Axel Hedlunds saml – Bo Holmqvist via Bengt Westin

RUNÖ
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

RUNÖ - 23 augusti 1965
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

RUNÖ
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

RUNÖ - 14 juli 1967
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

RUNÖ
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan