Runskär.


SICR - 8433
Byggd 1939 vid K. Gustafssons Varv, Viborg (Stål)
25,02 x 7,00 x 3,54 m – 136 / 54 (SS 1961)
Maskin: A. Ahlströms Oy – 2cy comp.ångmaskin (14” – 29 ½” x ?) på 511 Ihk (Koleldad panna - 12 kg/cm²-150 m². Högtryckskolvslid, lågtrycksplanslid. 11,5 knop utan forcering, ersatt av en Deutz dieselmotor på 800 Ihk

Levererades i juni 1939 till A.F. Söderströms Skeppsstuveri AB, Stockholm som STORGROGG. Köptes 1962 till Köpings Stads Hamnförvaltning, Köping för 270.000 kr och döptes efter en ö i Mälaren till RUNSKÄR. Motoriserades och byggdes om vid Ekensbergs Varv 1966. Såldes 1986 till Rederi AB Kalmar-Runö, Kalmar för 400.000 kr och döptes om till VOIMA, men försvann redan samma år, för 770 000 kr, till Olaf Roberts A/S, Saetre som kallade henne MELLØS II. Förvärvades 1990 av A. Nilsens Slepebåter A/S, Fredrikstad som döpte om till BIG och i juni 1996 köptes båten av Arnulf L´Orsa A/S, Oslo och hon fick sitt nästa namn, LOKRAFT.
Text: Bengt Westin, kompl. Inge "Astor" Jensen, Jarle Jensen


STORGROGG, vid slussen i Stockholm
Storgrogg
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin


RUNSKÄR
Runskär
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

RUNSKÄR
Runskär
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

RUNSKÄR
Runskär
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

RUNSKÄR tar sig fram genom isen
Runskär
Foto: Dan Nyström

RUNSKÄR på Ekensbergs varv
Runskär
Foto: Dan Nyström

RUNSKÄR
Runskär
Foto: Dan Nyström

RUNSKÄR flaggar över topp
Runskär
Foto: Dan Nyström (skeppare ombord 1976-86)

RUNSKÄR - 1966
Runskär
Foto: Bengt Westin

RUNSKÄR
Runskär
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin

RUNSKÄR - 16 juli 1967
Runskär
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

RUNSKÄR - 1977
Runskär
Foto: Bengt Westin

RUNSKÄR i Köping assisterar EBERSTEIN den kalla vintern 1982 (januari eller februari)
Runskär
Foto: Sven Strömberg

Runskär
Foto: Sven Strömberg

Runskär
Foto: Sven Strömberg


VOIMA
Voima
Foto: J C Lund via Bengt Westin

VOIMA assisterar tyska G.H. EHLER till kaj i Bergkvara våren 1986
Voima
Foto: Johnny Andersson

Voima
Foto: Johnny Andersson


BIG i Fredrikstad - ca. 1993
Foto: Knut Ragnar Holme

LOKRAFT i Fredrikstad
Foto: Knut Ragnar Holme


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan