Run(d)tur i Salem - 24 maj 2019Första stopp blev vid S:t Botvids källa. Pilgrimsleden från Salems kyrka till Botkyrka kyrka passerar här.
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

S:t Botvids källa
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Information vid källan från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Går man upp på gamla Riksettan från källan och går över den kommer man till Söderbystenen (Sö 306).
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Nedanför ligger gamla Riksettan och bakom ryggen brusar motorvägen
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Information om runstenen från Salems kommun (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Åk förbi Salems kyrka, på Bergaholmsvägen. Straxt efter Bergaholms gård står Bergaholmsstenen (Sö 302).
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Information om runstenen från Salems Hembyggdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

I backen bakom låg tidigare ett torp
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Information om torpet Kupan från Salems Hembyggdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Där torpet stod blommar ännu syrenerna
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Följer man avtagsvägen mot Vällning m m, så kommer Oxelbystenen (Sö 304) ganska snart, på höger sida av vägen
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Information om runstenen från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Lundby parstuga, med anor från 1300-talet
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Information om Lundby från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

På ladans plats stod tidigare ett antal ekonomibyggnader
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Från Lundby går en grusväg som är vacker att gå. Den leder mot Bornö, där det finns en runsten. Men innan man kommer dit passerar man platser där torp har legat. Dessa är förtjänstfullt utmärkta med skyltar som denna.
Information om torpet från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Lite längre bort utmed vägen låg Rothugget.
Information om torpet från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Stenrester av grunden
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Näsby.
Information om Näsby från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Rester av Bornö gård.
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Näsby.
Information om Bornö från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Bornöstenen (Sö 303)
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Utsikt mor Bornsjön
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Näsby.
Information om Bornöstenen från Salems Hembygdsförening (tryck på fotot för större text)
Tryck här
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Jag tror det var cirka 3 km grusväg från Lundby till Bornö och lika långt tillbaka.
Detta var så mycket som jag hann med idag.
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Lite mer otillgänglig är Vitsandsristningen, den såg jag tre år efter att den upptäckts av Jan-Erik Karlsson som utförde arbeten på Vitsands fyr.
Ett förslag till tolkning av texten är:
HOLMFAST LÄT HUGGA DETTA MÄRKE EFTER SIN MÅG EN SKICKLIG MAN, OCH HOLMVID, FOLKE, JAFNE TILL MINNE AV SIN BROR, GUD HJÄLPE, ÖSTEN (AUSTEN) RISTADE
Foto: Lars Johnson - 25 september 2010

Foto: Kristina Johnson - 25 september 2010

Foto: Kristina Johnson - 25 september 2010

Foto: Lars Johnson - 25 september 2010

Om jag kör en stor omväg hem, passerar jag Uringestenen (Sö 298)
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Stenen står nära väg 257
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Skylt på platsen
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Sista runstenen för dagen blev Upp-Norrby (Sö 272)
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Den här runstenen stod för några år sedan ensam på ett stort fält. Sedan dess har vägarna byggts om och kommit närmare. Nya pendeltågsstationen i Vega ligger inte allt för långt bort.
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019

Texten på stenen är:TORFAST LÄT RESA DENNA STEN EFTER HALVDAN SIN SON
Foto: Lars Johnson - 24 maj 2019


Tillbaka till runstenar
Tillbaka till startsidan