S5

S5 A Heinkel H.E. 5/t. Flygvapnet hade 22 flygplan av den modellen i tjänst mellan 1928 och 1948.
Motorn var en 250 hk Bristol Jupiter VI. Längd: 12,20 m., spännvidd: 16,80 m., höjd: 4,02 m.


Spaningsflygplan S5 och Jacob Bagge vid gamla kajen i Kåge - 1928
S5"
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

S5 259. Hela flygplanet var mellangrått. Nationalitetsbetäckningarna var svarta kronor på vit cirkel. Sidorodret var blå/gult med den gula färgen främst.
S5"
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Torpedkryssaren JACOB BAGGE tjänstgjorde 1927-1935 som flygdepåfartyg och då var den aktra 12-cm kanonen borttagen för att kunna hysa ett sjöflygplan där.
S5"
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Flygsidan
Startsidan