Saab 340
Saab 340 utvecklades av Saab och Fairchild. Fairchild drog sig ur samarbetet i ett tidigt skede. Ursprungliga namnet var SF-340, men det ändrades till Saab 340. Provflygning skedde 1983 och certifiering 1984. Sammanlagt 459 flygplan tillverkades till och med 1998. Första flygbolag att använda Saab 340 var schweiziska Crossar.
Längd 19,73 m, spännvidd 21,44 m, höjd 6,97 m, tomvikt 8 140 kg.
Motorer: 2 x General Electric CT7-9B turboprop. Max hastighet 523 km/t.
2 piloter och en kabinpersonal. 33-34 passagerare.
S 100B Argus
Militär version av 340 som användes av det svenska flygvapnet för stridsledning och luftbevakning (STRIL)
Flygplansdata som ovan, dock är den militära versionen tyngre och väger tom 9,2 ton, max startvikt 13,2 ton. 5 mans beättning.

Saab Fairchild SF-340 (SE-ISR) i Swed Airs färger (Swed Air lades ner 1994) på Bromma 12 maj 1985
Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab SF 340

Foto: Lars Johnson

Saab Fairchild SF-340 i Swed Airs färger på Bromma 23 augusti 1986
Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab 340 B på Skavsta - 3 september 2017
Saab SF 340
Foto: Lars Johnson

Saab 340B - Tp 100 A - på Ärna (f.d. F16 Uppsala) - 25 augusti 2018
Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Saab 340B Argus - S 100B
ASC 890 Airborne Surveillance and Control
Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

En sliten slaguggla på stabilisatorn
Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson

Flygvapendagen
Foto: Lars Johnson


Saab 2000
Saab 2000 är en förlängd version av Saab 340. Mellan 1992 och 1999 tillverkades 63 flygplan. Längd 27,28 m, spännvidd 24,76 m, höjd 7,73 m, tomvikt 14 500 kg. Max start-/landningsvikt 22 999/22 000 kg.
Motorer: 2 x Rolls-Royce Allison AE-2100A turboprop.4 152 hk. Max hastighet 682 km/t.
2 piloter och 1-2 kabinpersonal. 50 passagerare.


Saab 2000 på Skavsta - 3 september 2017
Saab 2000
Foto: Lars Johnson

Saab Aircrafts Saab 2000 SB20 på Skavsta - 3 september 2017
Saab 2000
Foto: Lars Johnson

Saab 2000
Foto: Lars Johnson


Flygvapendagen på Särna 2018
Flygsidan

Startsidan