Salmis 1

SALMIS 1 ägdes av Torne Älvs Flottningsförening och gick uppe i Torne älv vid Hedenäset. Därefter flyttades den ner till Haparanda, köptes av Karl-Gustav Styrman, som monterade in en Scania 4 och byggde en ny styrhytt. Han döpte även om båten till KATARINA.
Text: Viking Waltari

Foto: Staffan Öberg via Bengt Westin

Foto: Staffan Öberg via Bengt Westin


Katarina på Båtskärsnäs slip 1986
Foto: Lennart Isaksson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan