Salthouse (2)

Byggd 1966 vid James Lamont & Company, Greenock Nb 404
106,11’ x 28,1’ x 11,0’ fot – 225 brt
Maskin: 8cy MWM på 1 400 Hk

Byggdes för J A Lamey Ltd, Liverpool som B C LAMEY. Såldes 1975 till Alexandra Towing Ltd, Liverpool och omdöptes till SALTHOUSE (2). 1984 köptes hon av John McLoughlin & Son (Shipping) Ltd, Larne och namnet ändrades till ZAMTUG II men året efter såldes hon vidare till M&M Main Tugs Ltd, Exeter som sålde 1987 till Mira Towage Ltd och då döptes hon om till EDUS. Ägdes 1994 av Rio Bravo International SA, okänd ort
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan