Sandö

Oregistrerad
Byggd 1891 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB. (Järn)
17,00 x 3,60 x 2,06 m - 30,35 / u.10 (SV 1916)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 80 Ihk.

Byggdes för borgmästare C.A. Fröberg, Härnösand som bogser- och nöjesbåt med namnet MINNET. Båten beställdes den 16 jan 1891 och den skulle vara 58 x 12 x 4,9 fot med en maskin på 60 Ihk. Ångaren skulle levereras fullt färdig den 1 juli för 22 500 kr. ’Minnet’ blef namnet på den vid mek. verkstaden för borgmästare Fröbergs rekning bygda ångare. som i lördags gick af stapeln. (VA 29/6 1891). Ång. ’Minnet’ nu levererad. Skall användas som lustbåt på söndagarne, men som bogserbåt och till uthyrning öfvriga dagar. (VA 10/7 1891). Köptes år 1900 av Fjärdviks Sågverks AB, Bjärtrå och omdöptes till FJÄRDVIK I, Ång. ’Minnet’ blef igår af C.A.Fröberg såld till Fjärdviks sågverk. (HP 17/7 1900). Båten avyttrades 1915 till Ramövikens AB, Nensjö då namnet ändrades till RAMÖVIKEN. Bolaget ombildades ett par gånger, och sålde 1926 tillbaka båten till Fjärdvik, nu ägt av August Näslund. Svea Hovrätt har ogillat av Ångermanälfvens Stufveri AB anförda besvär över Ångermanlands södra domsagas beslut den 2 nov i fjol, att på yrkande av grosshandl August Näslund, Fjärdvik förplikta bolaget utgiva ett belopp av 5 098 kr, utgörande skillnaden mellan de kostnader han fått vidkännas för bärgning och reparation av sitt ångfartyg Ramöviken som sjunkit vid bolagets slip i Lunde och kostnaderna för vissa av bolaget dessförinnan verkställda reparationer å fartyget. Detta hade efter vid slipen verkställda reparationer sjunkit under en storm en natt i november 1929, och orsaken till haveriet var att vatten trängt in genom ventiler på fartyget, som inte varit stängda (VA 15/5 1931). 1941 köptes båten av Albin Hallén, Sandöverken, som kallade den SANDÖ. Sjönk vårvintern 1955 vid kaj i Sandö. Drogs ut i sundet mellan Sandö och Lugnviksstrand. Polisen undersökte missödet man fann inget brottsligt. Ligger kvar på botten (2003).
Text: Bengt Westin

Ramöviken
Foto: Elbert Sandin via Bengt Westin

Ramöviken
Foto: Elbert Sandin via Bengt Westin

Sandö
Foto: J R Boman via Bengt Westin


Tillbaka till Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan