Sandra

SGWX – 6444 (1921)
Byggd 1912 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby Nb 38 (Stål)
15,59 x 4,22 x 2,39 m - 30,40 / 7,00 (Nybyggd 1912)
16,08 x 4,22 x 2,37 m - 30,40 / 6,90 (SS 1947 och 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 110 Ihk, ersatt av en Krupp Dieselmotor på 210 Ehk (1959) och av en okänd dieselmotor på ?? Ehk.

Byggdes för Gustaf E. Reuter, Göteborg som GÖSTA. Köptes den 29 nov 1915 av Lavéns Kolimport AB, Stockholm som döpte om till EMY, och sedan dessa hamnat i likvidation 1922, övertogs hon av Handels AB Jason, Stockholm som bildade ett nytt Lavéns Kolimport AB, Stockholm samma år. Köptes den 15 mars 1951 av Sand & Grus AB Jehander, Stockholm som gav henne namnet SANDRA. 1958 låg hon upplagd med igenspikade ventiler vid S. Mälarstrand men man lyckades hitta en köpare den 13 mars 1959 i Nils och Frans Jonasson, Väddö som byggde om båten till fiskebåt 1959 vid Grisslehamns Varv. Sattes i fiske med beteckningen SM-3 SANDRA. Byggdes därefter om till motorbogserare, registrerad som sådan den 21 sept 1972, och övertogs av Frans Jonasson ensam den 19 mars 1974. Den 15 aug 1983 köptes båten av Pr/ K. Spolander, Norrtälje för 5.000 kr, hur han bar sig åt är okänt, för när hon såldes den 6 sept 1984 till Aktiv Service i Stockholm AB, Norrtälje så fick han 160.000 kr, men när hon såldes igen den 24 dec var priset nere i 5 000 kr. Ny ägare blev då Ove Hedin, Ingarö och han sålde den 4 april 1987 för 40 000 kr till Mikael Östh, Ingarö. 90 000 kr kostade hon nästa gång, då hon fördes över till Sandra Entreprenad AB /M.Östh/, Ingarö den 1 aug 1988, men skicket var nog inte det bästa. På vintern 1992, började man i alla fall riva överbyggnad och en ny sådan började resas. Sommaren 1990 drogs hon till Gustafsberg för att lyftas, men det blev aldrig av. Möjligen gjordes det 1995? Ny okänd ägare tillträdde och han lyfte upp henne på kajen vid Gasverket i Stockholm för att byta botten. Det blev inget av, för 2001 meddelades att båten skrotats i Stockholm.
Text: Bengt Westin


EMY
Foto: J Robert Bomans saml. via Bengt Westin

SANDRA
Foto: Thure Ehrnlund ur Christer Samuelssons saml.

SANDRA med pråm utanför Blockhusudden 11/8 1985
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson

SANDRA - 2 november 1980
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin


Tillbaka till Lavéns Kolimport Ab
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan