Sandskär

11083
Byggd 1936 vid N.V. Scheepswerf v/h de Groot & van Vliet, Slikkerveer Nb 211
44,34 x 7,34 x 3,65 m - 361 / 192
Maskin: 6cy Humboldt-Deutz motor på 280 hk Byggdes för J Kremer, Groningen som HASEWINT. Hette därefter MEEUW innan hon köptes till Sverige 1969 av Henry Lundgrens Bogser- och Sjötransport där namnet blev SANDSKÄR. Efter ett haveri 1970 såldes hon s.å. till Oy Merihiekka – Sjösand AB, Helsingfors. År 2003 hette hon SANNA med samma ägare. Okänt öde.
Text Bengt Westin


GA den 28 maj 1970: Skandalfartyg bärgas i Mälaren
Stockholm (TT) Lastfartyget Sandskär, som sjönk i Mälaren vid Hjulstabron i höstas skall bärgas.På torsdagsmorgonen kommer Stockholms stads pontonkran Lodbrok till platsen. De vanskligaste momenten är redan avklarade. Fartyget kantrade och sjönk genom förskjutning av gruslasten. Den har sedan vänts på rätt köl. Sent i höstas flyttades båten ur farleden där den låg i vägen. Sandskär, som är byggd av järn och på 300 dwt skall sedan bogseras till kaj i Stockholm, där den skall försäljas. Utom Lodbrok deltar Neptunbolagets bärgningsfartyg Sleipner och bogserare Castor i bärgningen. M/S Sandskär gick under den 28 november i fjol. Tre av de fyra ombord omkom. Bara styrmannen Torbjörn Mesch överlevde. Genom hans vittnesmål vid sjöförklaringen blottades skrämmande detaljer. Sandskär hade inte svenskt fartcertifikat och skeppsrulla saknades. Livbåtsövningar bestod i att fara iland och ringa någon gång. Fartyget var dessutom underbemannat. Besättningen skulle bestå av fem man, maskinchef och befälhavare.

FLYTANDE LIKKISTA… – Det var en flytande likkista, säger Torbjörn Mesch.

Båtens ägare Henry Lundgren hade köpt båten i Holland och hade rustat upp henne med grusskott. Fartygsinspektionen underkände dem. Efter att de justeras gick båten i trafik utan ny inspektion. Den gjorde ett tjugotal resor. Enligt uppgift hade Sandskär på sin ödesdigra resa 536 ton grus i lasten. Hon låg en halvmeter lägre fribord i fören mot normalt. Uppvägningen eller fördelningen var felaktig. Torbjörn Mesch säger: - Vi hade 580 ton förr och båten gick bra att navigera. Det gjorde hon också i en 90 -graders böj strax innan olyckan. I nästa svaga böj slog vi av på farten Sedan gick allt så snabbt, vatten började tränga in på babord. Hon blev svårstyrd, vi gick på grund. Kanske hade grusen förskjutit sig innan. På en halv minut hade hon kantrat.
Text Ola Sollerman via Annki Lundgren. Se även Bengt-Olof Lindgrens hemsida


Tillbaka till Bogser & Sjötransport AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan