Sandslån II

Oregistrerad
Byggd 1888 vid Ludvigsbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm. (Järn)
14,73 x 3,84 x 2,12 m - 27,34 / (SV 1916)
Maskin: Okänd 1-cyl. ångmaskin (sannolikt varvets) på 80 Ihk, ersatt av en Säffle råoljemotor på 130 Ehk (1952) (Motorn var troligen samma som nu sitter i ÅRÅS
Byggdes för Ångermanälfvens Flottningsbolag, Nyland som SANDSLÅN. Ångermanelfvens ångbåtsflotta har erhållit en ny tillökning. I går hitkom nämligen ång ’Sandslån’, som för Flottningsbolagets rekning är bygd vid Ludwigsbergs mek.verkstad i Stockholm. 10 Hkr. (HP 18/6 1888). Övertogs 1889 av Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland och omdöptes sannolikt till SANDSLÅN II 1896. Kontrakt 20/9 1907: Ångermanälfvens FF, Nyland för bogs. Sandslån II en ångmaskin ”som Bollstas”, panna om 7,84 kg. Pris: 12.000 kr. Flyttades till ÅFF:s Drifts AB 1919 men var åter hos moderbolaget igen 1935. Motoriserades på Lunde Varv 1952 och såldes för 17 000 kr före 1970 till John Nilsson, Nensjö. Därefter är det okänt vart båten höll hus, men 1973 var den i alla fall kättingpråm i Umeälven, ägd av SCA. Köptes 1994 av Richard Hansson, Holmsund och han ämnade sätta båten i stånd, men så skedde inte. Köptes okänt år av Tomas Berglund, Umeå och låg rostig och illa medfaren vid Öhn 2004.
Text: Bengt Westin


SANDSLÅN II i Sandslån i början av 1950-talet
Sandslån II
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

SANDSLÅN II
Sandslån II
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

SANDSLÅN II
Sandslån II
Foto: Thure Sundin via Bengt Westin

SANDSLÅN II
Sandslån II
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin

SANDSLÅN II upplagd vid Öhn 2003
Sandslån II
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

SANDSLÅN II under ombyggnad? - nov 2006
Sandslån II
Foto: Ulf Jonson

Sandslån II
Foto: Ulf Jonson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan