Sandslån IX

Oregistrerad
Byggd okänt år på okänt varv (möjligen 1897 i Stockholm) (Järn)
13,50 x 2,80 x 1,70 m - 16,97 / u.10 (SV 1915)
13,72 x 2,96 x 1,68 m - 16,84 / (SV 1918)
Maskineri: Okänd ångmaskin på 48 Ihk

Byggdes för okända. Ägdes möjligen av Saltviks Trävaru AB, Hudiksvall som SALTVIK II, under vilket namn båten 1913 köptes till Salsåkers Ångsågs AB, Salsåker. Omdöpt till GARM. År 1930 köpte Erik Gottfrid Häggblad, Salsåker båten och han ägde till 1934 då O.A. Lindh, Åbord blev ny ägare. Lindh i sin tur sålde 1942 till Torsviks Sågverks AB där namnet ändrades till TORSVIK II. Nya ägare igen 1946, denna gång hette de Ångermanälfvens Flottningsförening, Nyland och de gav henne namnet SANDSLÅN IX. Ändrades till kättingpråm 1956 och skrotades på 1960-talet. Avfördes 1970.
Text: Bengt Westin

Garm
Foto ur Bengt Westins saml.

Garm
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Garm
Foto ur Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Sandslån IX på Kungsgårdsfjärden ca 1955
Foto Jean Magnusson via Bengt Westin

Sandslån IX i Sandslån 1961
Foto J R Boman via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan